Astra

Zakład ochrony przeciwpożarowej


ODDZIAŁ OPOLSKI

ul. Towarowa 6
49-300 Brzeg


ODDZIAŁ ŚLĄSK
ul. Szymały 46
41-922 Radzionków
Tel. ( 77 ) 416 32 56
Kom. +48 728 347 663
Email biuro@gasnice-astra.pl

Kontakt

Astra Gaśnice - przegląd i konserwacja gaśnic Opole, Wrocław, Katowice

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopad 1992 roku ( z późniejszymi zmianami ) par. 15.1.i 2.obsługą sprzętu gaśniczego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi ustaloną przez producentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa urządzenia gaśnicze winny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok.

Potwierdzeniem wykonania prac przez naszego serwisanta  jest:

  • protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego
  • kontrolka z terminem następnego przeglądu / remontu

Okresowy przegląd gaśnic

Gaśnice należą do sprzętu ratującego życie, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby bez względu na okoliczności działały poprawnie i można było je prawidłowo użytkować. Wymaga tego nie tylko osobista troska o bezpieczeństwo, ale również polskie prawo, które wyraźne mówi, że sprzęt przeciwpożarowy powinien przechodzić okresowe przeglądy co najmniej raz w roku kalendarzowym. Z myślą o zagwarantowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, biurze, budynkach instytucji publicznej czy jakimkolwiek innym miejscu proponujemy profesjonalny przegląd gaśnic. Naszym zadaniem jest kompleksowa kontrola ich stanu technicznego. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt, sprawdzamy, czy działają prawidłowo, a jeśli nie, to wskazujemy i eliminujemy napotkane usterki. Jeżeli chcesz mieć pewność, że w chwili zagrożenia będzie można skorzystać ze sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, pamiętaj, żeby na czas zlecić nam okresowy przegląd gaśnic.

Okresowa konserwacja gaśnic

Co najmniej raz do roku – lub częściej, jeśli takie są wymagania producenta – konieczna jest okresowa konserwacja gaśnic, która ma na celu ich utrzymanie w prawidłowym stanie. Stanowi ona obowiązek również w sytuacji, gdy strzałka manometru w danej gaśnicy spadła poniżej zielonego pola, a także gdy gaśnica była wcześniej uruchamiana, została uszkodzona, pozbawiono ją plomby lub gdy środek gaśniczy wydostał się z niej w sposób niekontrolowany. Wszelkiego rodzaju wątpliwości co do poprawnego działania gaśnicy wymagają wykonania jej konserwacji. Aby okresowa konserwacja gaśnic mogła być przeprowadzona właściwie, należy dysponować odpowiednim sprzętem i specjalistyczną wiedzą. Jako że posiadamy te atuty, możemy zapewnić, że wykonywana przez nas konserwacja gaśnic spełni wszystkie wymagania stawiane przez Ustawodawcę i zagwarantuje sprawność sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli chcesz mieć pewność bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami już dziś i powierz nam konserwację gaśnic w swoim zakładzie, firmie czy jakimkolwiek innym budynku.

Legalizacja gaśnic

Legalizacja gaśnic jest bardzo istotna ze względu na przepisy obowiązujące w polskim prawie i nie tylko. Stosowanie gaśnic, których termin ważności upłynął wiąże się nie tylko z dotkliwymi karami, ale również może stanowić niebezpieczeństwo, ponieważ niesprawdzona gaśnica może zadziałać nieprawidłowo w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Jeśli upłynie okres legalizacji gaśnicy to sprawą konieczną jest zadbanie o jego odnowienie. Sama legalizacja nie polega tylko na wystawieniu odpowiedniego dokumentu i umieszczeniu zapisu na gaśnicy. Bardzo istotną czynnością jest jej przegląd i konserwacja. W przypadku wykrycia nieprawidłowości gaśnica zostaje wycofana z użytku i należy wymienić ją na nową. Dzięki temu zapewnione będzie bezpieczeństwo i przestrzegane będą aktualne przepisy.

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 ASTRA Gaśnice Opole, Wrocław, Katowice - Zakład Ochrony Przeciwpożarowej
Projekt i realizacja: Ernes.pl