Dobór sprzętu p.poż oraz oznakowanie w obiekcie Wrocław, Opole, Katowice

W myśl istniejących przepisów każdy obiekt budowlany powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy jak i odpowiednie oznakowanie spełniające wymogi PN/EN. W chwili obecnej na rynku znajduje się ogromny wybór gaśnic. W zależności od specyfiki danego obiektu jego przeznaczenia, znajdujących się wewnątrz materiałów zależeć będzie dobór oraz rozmieszczenie sprzętu p.poż.

Nasi doświadczeni serwisanci zetatyzują również wymogi odnośnie ilości jak i odpowiedniego rozmieszczenia oznakowani p.poż.

Nasi doświadczeni serwisanci zetatyzują również wymogi odnośnie ilości jak i odpowiedniego rozmieszczenia oznakowani p.poż.