Okresowy przegląd hydrantów Wrocław, Opole, Katowice

Oferujemy prowadzenie stałego nadzoru w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych DN 25, DN 52 i hydrantów zewnętrznych DN 80, DN 100.

Dokonując okresowej kontroli instalacji hydrantowej polegającej na płukaniu tej instalacji, pomiarze ciśnienia, wydajności jak i również szczelności węży klient otrzymuje opracowany prze program komputerowy protokół z pełnym opisem badanej sieci.

Prawo stanowi, że okresowy przegląd hydrantów należy wykonywać co najmniej raz w roku. Sprawdzenie ich stanu technicznego i stopnia konserwacji wynika oczywiście nie tylko z prawnego obowiązku – ma znaczenie dla bezpieczeństwa całego obiektu, zakładu, firmy czy budynku. Zgodny z zasadami przegląd hydrantów wymaga odpowiedniego sprzętu i określonej wiedzy – jako firma Astra je posiadamy, dlatego możemy zapewnić profesjonalne przeglądy hydrantów.Wykonujemy okresowy przegląd hydrantów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ponadto przeprowadzamy prace konserwujące mające na celu wydłużyć żywotność i usprawnić działanie hydrantów. Okresowy przegląd hydrantów wymaga ich wypłukania, a także pomiaru ciśnienia, wydajności oraz szczelności węży. Końcowym efekt prac jest wykonany przez specjalny program komputerowy protokół, który zawiera szczegółowy opis badanej sieci. Wykonujemy okresowy przegląd hydrantów w następujących miastach: Opole, Wrocław, Katowice.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne montuje się w obrębie zamkniętych obszarów przydzielonych do jednej z kategorii zagrożenia ludzi – wieżowcach, blokach mieszkalnych, biurowcach, pawilonach itd. Tego typu hydranty są reguły obudowane i dostępne po otwarciu drzwiczek lub zbiciu szyby. W większości budynków montuje się hydranty wewnętrzne uruchamiane ręczne, lecz zdarzają się również włączane automatycznie. Do prawidłowej pracy obu rodzajów potrzebny jest nie tylko profesjonalny montaż, ale także regularny przegląd, wykonywany nie rzadziej niż raz w roku. Jako firma Astra, zapewniamy rzetelny i spełniający wszystkie kryteria przegląd hydrantów wewnętrznych.

Przeprowadzamy przegląd i wykonujemy prace konserwacyjne hydrantów wewnętrznych DN 25 oraz DN 52. Kontrolujemy, czy instalacja działa poprawnie – wypłukujemy ją, mierzymy ciśnienie w wężach i sprawdzamy ich ciśnienie. Dbamy o to, żeby w razie zagrożenia pożarem hydranty wewnętrzne były gotowe do użycia i pomogły zażegnać niebezpieczeństwo.

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne znamy z ulic i obiektów zewnętrznych wymagających więcej niż 30 dm3/s wody do ugaszenia płomieni. Stosowane poza zamkniętymi obszarami, dają strażakom szybki i sprawny dostęp do wody w ilościach wystarczających do poradzenia sobie z ogniem. Hydranty zewnętrzne powinny spełniać określone przez prawo kryteria, które pozwalają na ich bezpieczny użytek w razie pożaru. Wymagania dotyczą nie tylko sposobu montażu, ale również obowiązku wykonywania regularnych przeglądów co najmniej raz w roku.

Jeżeli szukasz specjalistów, którzy zapewniają profesjonalny i zgodny z wymogami przegląd hydrantów zewnętrznych, znajdujesz się we właściwym miejscu. Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza i profesjonalny sprzęt umożliwiają nam fachowy nadzór nad hydrantami zewnętrznymi DN 80 i DN 100. Oferujemy ich okresowy przegląd na terenie Opola, Wrocławia i Katowic.