Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z.O.P ASTRA s.c. Dominika Wilk, Marcin Wilk, z siedzibą w Brzegu przy ul. Towarowej 6, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw:

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Kodeksu Cywilnego ( art 6 ust 1 lit c RODO ),

 • W celu realizacji umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. B RODO ),

 • W celu realizacji umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust 1 lit f RODO ),

 • Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona ( art 6 ust 1 lit a RODO )

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy/ do czasu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 3. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.